مهربانی

آدم ها دو دسته اند

عده ای خشن و نامهربان

عده ای مهربان

خشن ها برای رفتارشان با عده ای

کمی اخلاقشان خوب است

مهربانی با افرادی که

چندان عاقلانه رفتار نمی کنند

تقریبا کاری پوچ است

ولی با افرادی که عاقلانه عمل میکنند

مهربانی به از خشونت است

این دسته هرکدام در یک نفر

این دو عده هر کدام در یک دسته

مهربانی یا خشونت

خوب است در زمان خود

(حبیب آذرگشسب)


/ 0 نظر / 46 بازدید